Vyberte si nejvýhodnější financování našich služeb.

Pro rozsáhlejší území určené k zástavbě, které je však zatím jedinou parcelou nebo rozparcelováno vzhledem k budoucímu užití nevhodně, zpracováváme zastavovací studie. Jejich objednatelem může být obec i soukromý investor - majitel pozemku, který chce parcely rozprodat či developer, který chystá také následnou výstavbu. V rámci tété studie je řešeno především nejvodnjší rozložení zástavby, ale dále také možnosti napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, což pomůže vyčíslit náklady na zainvestování jednotlivých pozemků.
      

ZASTAVOVACÍ STUDIE ÚZEMÍ lipník nad bečvou

Pro konkrétního zájemce o výstavbu kolonie rodinných domů na bývalé seminární zahradě v Lipníku nad Bečvou jsme zpracovali zastavovací studii tohoto území. Parcely jsou navrženy ve střední velikosti, aby neúměrným zahuštění nevznikla v této lokalitě nepřorozená zástavba, ale naopak byl zachován charekter zahradní čtvrti. Je pamatováno také na veřejnou zeleň, která dnes už nechybí v žádném kvalitním developerském záměru.

Je navrženo 15 rodinných domů, z nichž 5 je situováno podél stávající uličky s potokem, zatímco většina ostatních je soustředěna kolem (a zbývající v bezprostřední blízkosti) společného náměstíčka v zadní části zástavby.

Návrh je z roku 2007.

 

 

 

NAVRCHOLU.cz