Vyberte si nejvýhodnější financování našich služeb.
Vyplňte krátký dotazník a my Vám obratem zašleme cenovou nabídku.

Napište nám

Dotazník

Rekonstrukce
Přístavba
Nadstavba
Novostavba

Pro individuální bydlení či rekreaci
Bytová stavba
Komerční objekt (služby)
Výrobní, zemědělský objekt nebo sklady
Inženýrské sítě nebo přípojky
Dopravní stavba
Interiér
Základní nebo krajinná úprava

2" checked="checked">do 50 m2
2">50 - 100 m2
2">100 - 150 m2
2">150 - 180 m2
Nad 180 m2 .... uveďte celkovou plochu  

Přízemní
Přízemí a plné patro
Více podlaží .... uveďte počet   

Obytné podkroví
Nevyužitá půda
Nízké podstřeší (vazníky)
Plochá střecha

Ano
Ne
Částečně

Pouze tento jeden objekt
Kromě hlavního objektu ještě i doplňkovou stavbu (garáž, altán, bazén)

V rovině
Ve svahu

Mám pouze přibližnou představu o budoucí stavbě
Mám přesnou představu
Mám studii v elektronické podobě (formát .dwg)

Kanalizace na veřejný řad
Žumpu
Domovní čistírnu odpadních vod
Vodovod na veřejný řad
Studnu
Plynovod na veřejný řad
Velkoobjemový zásobník plynu nebo LTO

Radonový průzkum (pro stavební povolení povinný)
Průkaz energetické náročnosti(pro stavební povolení povinný)
Hydrogeologický posudek(povinný pouze pro studnu a zasakování dešťových vod či přepadu z DČOV)
Všechny doklady pro povolení stavby

 

NAVRCHOLU.cz