Vyberte si nejvýhodnější financování našich služeb.

obnova venkova

Venkovská krajina vytváří rám obrazu měst a nedílnou součástí krajinného rázu jsou drobná sídla - vesnice. Pro mnoho obyvatel jsou domovem a pro tisíce dalších prostředím pro relaxaci po únavné práci. Považujeme proto obnovu venkova ze jednu z našich priorit. V minulosti jsme se několikrát zapojili do projektů spojených s obnovou venkova a jedním z nich byl i mezinárodní program Recover.

 

studie zástavby proluky lipník nad bečvou

Koncem dubna 2009 zpracoval náš ateliér návrh na zástavbu proluky ve Lipníku nad Bečvou.

Dům má být postaven do proluky na nároží náměstí a ulice Křížkovského. Z hlediska urbanistického se jedná o významnou polohu v centru památkové rezervace na komunikační i vizuální spojnici hlavního a kostelního náměstí. Je proto navržena stavba nízká dvoupodlažní, která nezastíní pohled z náměstí na věž kostela a zvonici.

Z architektonického hlediska je zvolena stavba historizující navazující volně na vzhled stavby, která zde až do poloviny 20. století stála. Do náměstí je otočena dřevěným výkladcem se vstupem do obchodu. Původní nároží s podloubím nelze z důvodů zachování průjezdu z ulice do náměstí obnovit. Podloubí je zde připomenuto výkladcem, který má tvar původního vstupu do podloubí, umístěným na zkoseném nároží.

 

 

NAVRCHOLU.cz