Vyberte si nejvýhodnější financování našich služeb.

REKONSTRUKCE STATKU V BLUDOVĚ 

 

 

Projekt na obnovu tohoto objektu jsme dělali před několika

lety a investor dům už nějakou dobu užívá. Teprve nedávno

však dokončil náročnější fasádu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVAČNÍ SKICY

 

 Je příjemné a přirozené, že s místem, kde žijeme cítíme pouto a jsme hrdi na jeho jedinečnost. Každá obec byla utvářena během staletí jednak ve své urbanistické struktuře a také ve své architektuře. Lidová architektura zdobící náš venkov pak region od regionu nesla své specifické detaily, které vytvářely onu jedinečnost. Využijte našich znalostí vývoje lidové architektury na našem území a vytvořme spolu opět jedinečné dílo.

 

 

Motivační skicy rodinných domů a dalších objektů ve Stříteži nad Ludinou (18 objektů) a v Partutovicích (4 objekty)  posloužily jako předloha pro opravu venkovských usedlostí, které v minulosti prošly necitlivou modernizací.

projekt 2001 – dosud – částečně realizováno


dnešní vzhled

usedlosti ve Stříteži nad Ludinou

historická fotografie

usedlosti ve Stříteži nad Ludinou

motivační skica,
návrh obnovy původního vzhledu
usedlosti ve Stříteži nad Ludinou

dnešní vzhled domu
ve Stříteži nad Ludinou

motivační skica, obnova
předpokládaného původního vzhledu

motivační skica, úprava fasády
inspirovaná historií, ale s většími okny

Při rekonstrukci se dostáváme i ke stavbám zdevastovaným a to nejen ve smyslu chárání v čase, ale také zničených necitlivými modernizacemi. Velice často byla postižena pouze fasáda. Za břízolitovými fasádami s trojdílnými okny se často skrývá ještě jinak dobře dochovaný historický objekt. V takovém případě je důležitý sběr studijního materiálu v okolí. Polohu původních oken lze ještě zjistit po otlučení omítek, nikoliv však už štukovou výzdobu, která bývá regionálně odlišná. Uvedené fotografie jsou z mikroregionu Rozvodí severozápadně od Hranic na Moravě.

  Oprava některých staveb se zdá být už zcela iracionální. Nevhodné dispoziční řešení a dožilé téměř všechny konstrukce dávají jen malou šanci na záchranu. V tomto případě se jedná o kulturní památku a tak je potřeba se o záchranu alespoň pokusit. Stavba je z nepálených cihel a hlíny nabíjené do bednění. Jakýkoli návrh na statické zajištění je nereálný, dle názoru statika nelze do výpočtu dosadit reálné hodnoty, dům by pak vyšel už jako dávno zřícený. Hliněné konstrukce neumožňují zpevnění, na jaké jsou dnešní inženýři zvyklí. Nemožnost zpracování statického posudku dělá problém bohužel i památkářům, kteří se nemají při rozhodování o šíři zásahu o co opřít.

 

Obnova kulturní památky pokračuje

Jeden ze zajímavých projektů z roku 2008 byl návrh rekonstrukce krovu na kulturní památce usedlost č.p.16 v Hošťálkové. Rekonstrukce roubené zemědělské usedlosti, která je v majetku obce, započala již v předcházejícím roce výměnou části roubení. Během loňského roku byla obnovena střecha hlavního objektu.Místo eternitu byl položen nový štípaný šindel. V listopadu 2009 jsme dokončili projekt na opravu roubení stodoly a strop chlévů v hlavní budově a opravu stodůlky se včelínem u potoka.

Rychlým zpracováním projektu a bezproblémovým jednáním s památkáři jsme opět potvrdili, že historické stavby jsou naše parketa.

 A navíc – rádi pomáháme při jejich záchraně.

 

 

 

 

NAVRCHOLU.cz