Vyberte si nejvýhodnější financování našich služeb.

BYTOVÉ DOMY

Stavby pro bydlení se podle vyhlášky 501/2006 rozdělují na  bytové a rodinné domy. Rodinný dům je omezen na velikost 3 bytových jednotek a může mít  nejvýše dvě nadzemní  a jedno podzemní podlaží a podkroví. Pokud některý z parametrů není splněn, je dům zařazen jako bytový dům.Studie nadstavby obytného podkroví nad samoobsluhu - čelní pohled

Zároveň platí požadavek, že více než polovina podlahové plochy místností a prostorů musí být určena k bydlení.  Do této plochy se započítávají také doplňkové místnosti jako komory a sklepy, které přináleží k bytům. Součástí bytového domu můžou tedy být i poměrně rozsáhlé komerční prostory.

Studie nadstavby obytného podkroví na samoobsluhuV případě výstavby bytového domu musíme splnit také požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  Bytový  dům  s  výtahem  musí  umožňovat  užívání všech společných   prostor  osobami  s  omezenou  schopností pohybu nebo orientace. Stavba    bytového  domu  bez  výtahu  musí  umožňovat užívání společných prostor  nejméně v jednom podlaží, které slouží převážně pro bydlení.
Ustanovení o počtu upravitelných bytů nebo bytů zvláštního určení neexistuje. Motivací k výstavbě takových bytů můžou být zvýšené státní dotace.

Jiná situace je u staveb sloužícím k ubytování. V ubytovacích zařízeních pro cestovní ruch a pobytových zařízeních musí nejméně 5 % pokojů splňovat požadavky uvedené v bodech 1.1.1. a 1.1.2. přílohy č. 1 k této vyhlášce a přiměřeně v bodě 8.1. přílohy č. 3 k této vyhlášce. Výsledný počet pokojů se zaokrouhluje na celá čísla směrem nahoru.

 

NAVRCHOLU.cz