Vyberte si nejvýhodnější financování našich služeb.

SAKRÁRNÍ ARCHITEKTURA

Kostel v Partutovicích v novém kabátě

Pro kostel v Partutovicích jsme navrhli novou fasádu. Byly zpracovány dva návrhy řešení fasád, přičemž první vychází ze stávajícího členění a druhý obohacuje toto členění barevnými ilusivními lisénovými rámy, které jsou pro stavby tohoto typu obvyklé. Realizace varianty, která přinesla do výzdoby tradiční prvky, potvrzuje, že znalost historických analogií přináší novou kvalitu vzhledu historické stavby. Naše dlouholeté zkušenosti, a také zájem o historii, jsou zárukou, že tyto analogie dokážeme najít.

EvangelickýkostelSuchdolnadOdrou

Evangelický kostel v Suchdole nad Odrou byl postaven v letech 1852-1858. Architektonický návrh byl zpracován vídeňským architektem Ludwigem Försterem v historizujícím slohu. Zhruba polovina krovu se dochovala v původní konstrukci jako tzv. Ránkova soustava. Zbývající část je modernější konstrukce s věšadlovými plnými vazbami. Projekt rekonstrukce řešil náhradu uhnilých částí trámů a posílení nedostatečně dimenzovaných spojů.

U památkově chráněných budov není neobvyklé, že původní historické konstrukce neodpovídají dnešním statickým požadavkům. Je nutné řešit posílení prvků, které navíc mohou být i degradované stářím či poškozením, aniž se naruší celkové působení historické stavby.

Evangelický kostel Suchdol nad Odrou

Nelehkým úkolem architekta je vyvážit požadavky památkové péče, která nedisponuje znalostmi statiky a návrhy statika, jež zase nemá dostatečné znalosti z vývoje architektury a  mnohdy ani pochopení pro důvody k zachování staré „barabizny“.

To naštěstí nebyl případ projektu obnovy krovu kostela, kde statik ochotně vyšel vstříc požadavkům památkářů. Takže nyní nezbývá než jen držet palce farníkům Českobratrské církve evangelické v Suchdole nad Odrou, aby získali na opravu prostředky a zjednali kvalitní tesařskou firmu. Oprava umožní zachování památky a obnoví možnost bezproblémového užívání kostela k církevním i světským kulturním potřebám širokého okolí.

Osudy kostela v Horním Údolí

Zajímá Vás více obnova kostela v Horním Údolí? Více se dočtete zde.

Interiér kostela před opravouOpravenou podobu interiéru můžete vidět například na fotkách z Vánoc 2008

Práce je našim koníčkem.
Na základě zaměření kostela v Horním Údolí v roce 2000 byla vytvořena vystřihovánka v měřítku vhodném pro umístění do kolejiště o velikosti N.

vystřihovánka kastela v Horním Údolí

 

NAVRCHOLU.cz