Vyberte si nejvýhodnější financování našich služeb.

RÁMOVÉ DŘEVOSTAVBY

 

V posledních letech přibývá investorů, kteří se rozhodli pro bydlení v rámové dřevostavbě. ATELIÉR 133 navrhoval několik desítek takových staveb. Některé se svým architektonickým vhledem nijak neliší od zděných, jiné svoji odlišnost naopak přiznávají.

            I když se jedná o progresivně se rozvíjející segment stavebních konstrukcí, 

není bydlení v dřevostavbě v naší zemi významně rozšířené a možná i proto provází tento typ budov řada předsudků. Jednou z hlavních výtek je nedostatečná ochrana proti hluku. Je pravda, že ve špatně realizované dřevostavbě se zvuk šíří, jako ostatně v každé špatně postavené budově. Už v počátku je samozřejmě nutné dbát na omezování hluku nejen technicky, ale i dispozičně. Pohltivost zvuku je totiž u dřevostaveb menší kvůli nižší hmotnosti konstrukcí. Akustické vlastnosti se však dají zlepšit jednoduchými úpravami a navrženými detaily, kterým se v ATEIÉRu 133 věnuje maximální pozornost. Dobrá specializovaná firma pak dohlédne na jejich správné provedení.

Lidé vnímají dřevostavbu méně komfortně také z hlediska požární bezpečnosti. Zkoušky ale ukazují, že i po hodině požáru zůstává konstrukce rámové dřevostavby stabilní.  Vzhledem k dlouhodobým obavám a nedůvěře laiků i požárních specialistů jsou dřevostavby pod přísným dohledem norem. Jsou posuzovány výrazně přísněji i přesto, že je jejich celková hořlavost nízká.

Nosnou konstrukci stěny rámových dřevostaveb tvoří rošt ze subtilních hranolků o rozměrech 40-60/120-140 mm jednostranně opláštěný tuhou konstrukční deskou, která  hranolkům brání v deformaci. Rám se sestavuje buď ze sušeného neopracovaného řeziva nebo z opracovaných rozměrově přesných KVH profilů, vyráběných nadstavováním hranolů lepením, čímž získávají tvarovou stálost. Stěny, stropy i střešní desky se mohou přivážet na stavbu již hotové z výrobny nebo se z jednotlivých dílů montovat přímo na stavbě. Díky suchému procesu výstavby lze stavět i v zimě

   

 

 

 

  

 

Dřevostavba po opláštění a omítnutí může působit dojmem zděné stavby. Na obrázcích je stejný pohled na tutéž stavbu před a po opláštění.         

 

S ohledem na propustnost vodních par se navrhují stěny jako difúzně uzavřené, nebo otevřené. V difúzně uzavřených stěnách dřevostaveb musí být instalována vrstva s funkcí parozábrany, která zamezuje přístupu vodních par do zóny, kde dochází k rosení, protože vysrážená voda by vedla k rychlému zničení tepelné izolace i dřeva. V difúzně otevřených stěnách dřevostaveb se přístupu vodních par nebrání, ale skladba stěny musí umožňovat rychlé vysušení kondenzované vlhkosti.

V difúzně uzavřených stěnách se jako konstrukční desky používají paronepropustné dřevoštěpkové plotny OSB z orientovaných třísek. Záleží na zvyklostech realizační firmy, zda je konstrukční deska umístěna z vnitřní nebo vnějši strany rámu. ATELIÉR 133 tyto odlišnosti zjišťuje a ve svých projektech zohledňuje. Například  doplňková tepelná izolace z pěnového polystyrénu se v systému EURODŘEVOSTAVBY lepí na desku umístěnou z vnější strany rámu.

V difúzně otevřených stěnách navrhovaných ATELIÉRem 133 jsou desky OSB nahrazeny deskami dřevovláknitými, sádrovláknitými apod., které toto řešení prodražují. Případné kroucení dřeva bývá důsledkem špatně provedené skladby, kdy v konstrukci dochází ke kondenzaci a zvýšení vlhkosti dřeva nad 30 %.

 

Stavba po opláštění

Rám připravený pro zavěšení Ekopanelů             Rámovou dřevostavbu lze opláštit také Ekopanely z lisované slámy. Povrch tvoří karton. Protože sláma i papír jsou organické materiály, které lze po dožití stavby snadno zlikvidovat, je ekopanel plně recyklovatelný a je klasifikován jako ekologický výrobek. Tyto panely mají samy dostatečnou pevnost, takže se připevňují na rám s většími rozpony. Svislých sloupků je tedy méně, ale jsou masivnější. Příčky lze stavět i bez rámů, Ekopanely jsou samonosné. Díky hustému jádru ekopanel snese i větší staticky působící zatížení, která vznikají zavěšením různých předmětů – například závěsných skříněk v kuchyni, radiátorů ap. Výhodou Ekopanelů je jejich nesnadná hořlavost. Dřevostavba tak získá lepší požární vlastnosti.

  

Největší objem konstrukce rámové dřevostavby tvoří izolace. Proto dobře izoluje teplo a šetří místo. Např. k tloušťce stěny dřevostavby 27 cm je ekvivalent v moderní zděné konstrukci tloušťka okolo 44 cm a více. Tento rozdíl může u běžného domu znamenat velikost jedné místnosti o 8 m2 navíc při stejné zastavěné ploše.

Díky subtilnější konstrukci příček a obvodových stěn lze lépe využít vnitřní prostor budovy a případně snadno dispozičně proměnit.

            Pro environmentálně citlivé stavebníky však může být používání umělých tepelných izolací, zejména na bázi EPS, XPE, PUR, PIR apod. těžko přijatelné. Zatímco v základových konstrukcích jsou ale v podstatě nenahraditelné, v nadzemních částech stavby lze izolace na přírodní bázi za vyšších nákladů bez větších potíží uplatnit. Hojně používaná je dřevovláknitá izolace, vyráběná ve formě desek s výbornými tepelně izolačními vlastnostmi, u kterých se využívají i její konstrukční vlastnosti. Rozšiřovat se začínají konopné izolace, vyráběné z konopných vláken s příměsí pojivových vláken a roztoku sody jako ochrany proti hoření a plísním.

            Za přírodní izolaci lze považovat rovněž minerální vlnu, vyráběnou z přirozeně se vyskytujících nebo recyklovaných surovin. Jako pojiva se využívají organické látky neobsahující formaldehyd, fenoly, akryláty ani umělá barviva či bělidla. Minerální vlna má vynikající izolační vlastnosti tepelné, akustické, protipožární a dobře propouští páru.

Nelze říci, že dřevostavba vyjde levněji než klasický zděný dům. Někdy je i dražší. Díky svým unikátním vlastnostem v procesu výstavby, užívání a násedně i likvidace a recyklace však může být pro mnoho stavebníků mnohem přátelštější alternativou. V ATELIÉRu 133 vám  poradíme, zda vyhovuje také vašim požadavkům a nárokům.

 

NAVRCHOLU.cz